Hoppa till innehåll

Stipendium 2019

Svenska Institutet för Medlings stipendium 2019

2019 års stipendium för ”Årets uppsats i alternativ tvistelösning” tilldelas Hampus Högberg, student på juristprogrammet vid Uppsala universitet, för sin uppsats ”Medlingsöverenskommelsens exigibilitet och stabilitet – vilken kraft har rättskraften?”. Uppsatsen har skrivits inom ramen för kursen Förhandling och medling vid Uppsala universitet. Utöver utmärkelsen tilldelas Hampus 5 000 kr.

”Högberg har på ett gediget sätt utrett hur en av processens kärnfrågor och paradgrenar – rättskraftens omfattning – påverkas av valet av tvistlösningsmetod. Högberg svarar på frågan genom att bland annat analysera medlingens funktioner och syfte, och han kommer till en nyanserad och underbyggd slutsats som förklarar hur medlingen särskiljer sig från traditionell tvistelösning i domstol. På det hela taget är analysen och slutsatserna mycket förtroendeingivande”

Utöver detta utdelades två hedersomnämnande till Verner Ramberg och Frans Vinsa Larsson, för följande uppsatser:

Verner Ramberg: ”ODR – heroin för rättsväsendet?”

”Ramberg har genom att blicka in backspegeln lyckats fånga några av de processrättsliga frågor som vi kan komma att diskutera allt mer i framtiden. Med ett målande språk leder han läsaren genom processhistoriska funktionsresonemang och applicerar dessa på hur vi idag – och i framtiden – kan behöva analysera hur och i vilken utsträckning onlinebaserad tvistlösning används. Ramberg visar på särskilt god kännedom om tekniska plattformar och deras funktioner vilket ger även den processuellt bevandrade läsaren spännande och ny kunskap”

Frans Vinsa Larsson: ”Intressebaserad förhandling och politik – En analys av regeringskrisen 2018”

”Vinsa Larsson använder en högaktuell och för många intressant fråga – regeringsbildningen efter riksdagsvalet 2018 – som fond för att visa hur intressebaserad för-handling kan tillämpas på praktiska förhandlingsproblem. Vinsa Larsson förmedlar tydligt hur partier måste förhålla sig till såväl kortsiktiga som långsiktiga intressen när de förhandlar med varandra om inflytande. Analysen är berikande och ger läsaren en förståelse för att tillämpningsområdet för intressebaserad förhandling sträcker sig långt bortom de rättsliga förhandlingar som jurister vanligtvis företar”

SIM tackar alla de studenter som skickat in sina bidrag till tävlingen!

————

Hampus Högbergs uppsats kan laddas ner här.