Hoppa till innehåll

Vad är medling?

Medling som metod

Medling innebär att parterna med hjälp av en opartisk och neutral medlare försöker att lösa sin tvist i samförstånd. Medling är avsedd för tvister i vilka parterna själva, utan medverkan av domstol, kan förhandla sig fram till en lösning och lämpar sig väl för i princip alla slags tvister, även sådana där det finns ett allmänt intresse, t.ex. familjerättsliga tvister.

Medling är frivilligt. Parterna ska själva i samförstånd lösa tvisten. Är de inte nöjda med processen eller medlaren kan de när som helst avbryta medlaren och i stället gå till domstol.

Medlaren är inte en domare och dömer alltså inte mellan parterna eller säger vem som har rätt och vem som har fel. Det är i stället parterna själva som bär ansvaret för att det blir en lösning på tvisten, men medlaren hjälper dem att identifiera problem och att hitta lösningsförslag, som båda kan acceptera.

Medlingens fördelar framför att gå till domstol är främst att det går snabbt och att parterna har kontroll över kostnaderna, som i allmänhet blir låga. Parterna slipper vidare den stress och den ovisshet som domstolsförhandling innebär och har betydligt större möjligheter att bevara goda relationer. Kommer parterna fram till en lösning kan de också komma överens om att denna ska bli möjlig att verkställa med hjälp av Kronofogdemyndigheten.

Medling är inte offentlig och det som sägs under medlingsprocessen är konfidentiellt. Det får alltså inte användas om medlingen skulle misslyckas och det blir rättegång. Medling är informell och förfarandet är flexibelt. I medling ska parterna inte ge in en stor mängd handlingar om vad som har hänt i det förflutna och argumentera om vem som bär skulden till tvisten. Medling är i stället framåtblickande genom att fokusera på hur parterna ska kunna lösa tvisten och gå vidare.

Medling har sammanfattningsvis många tydliga fördelar jämfört med rättegång.