Hoppa till innehåll

Nyheter

Händelser

2023-04-03 UNCITRAL Working Group III uppmuntrar användandet av medling i investeringstvister

Den 3 april 2023 meddelade UNCITRAL genom pressmeddelande från FNs informationskontor i Wien att man inarbetat utkast till medlingsbestämmelser som kan användas i investeringsavtal (med sikte på Investor-State situationer).

2023-03-23; Storbritanniens regering planerar obligatorisk medling i familjemål

Den 23 mars 2023 meddelade den brittiska regeringen, att man planerar att göra medling till en processförutsättning i familjemål. ”Detta kommer att innebära att separerande par måste försöka komma överens om sina barns vårdnad och ekonomiska arrangemang genom en kvalificerad medlare med domstolsprövning som en sista utväg”.

2023-03-02 Storbritannien kommer att signera Singaporekonventionen om medling*

2023-03-02; Storbritannien kommer att signera Singaporekonventionen om medling* Den 2 mars 2023 meddelade den brittiska regeringen, som första land i Europa, att man ”snarast möjligt” kommer att signera Singaporekonventionen om medling samt att man kommer att ratificera konventionen ”när all nödvändig genomförandelagstiftning och -regler har införts för att underlätta konventionens smidiga funktion i Storbritannien”. Singaporekonventionen har hittills signerats av 55 stater, varav 10 stater även har ratificerat den**.

* FN:s (UNCITRAL) konvention om verkställighet av internationella medlingsöverenskommelser,
kallad Singaporekonventionen
** https://www.singaporeconvention.org/jurisdictions

2022-07-26; Storbritannien planerar att införa obligatorisk medling

2022-07-26; Storbritannien planerar att införa obligatorisk medling: Storbritannien planera att införa medling som processförutsättning i tvister som rör belopp under 10 000 GBP (i mars 2023 ca. 126 000 SEK). På detta sätt menar man att 272 000 fler människor varje år skulle kunna få hjälp att lösa tvister utanför domstol, samtidigt som man frigör domstolskapacitet för att snabbare hantera mer
komplexa mål.

2022 Svenska Institutet för Medlings verksamhet

Under stiftelsens verksamhetstid har aktiviteten varierat något. Inför 2023 års nystart nöjer vi oss med att konstatera att det faktiska arbetet inleddes år 2014 med en kick-off för dåvarande styrelse. En av 2015 års höjdpunkter var Fredrik Hjorts presentation av sin examensuppsats ”Domarens roll i förlikningsförhandlingar. En empirisk studie i domarens metoder för att åstadkomma samförstånd.” Under 2016 arrangerades en medlingsutbildning ”Advanced Mediation Skills” med Bill Marsh, London. År 2017 delades det första stipendiet ut för ”Årets uppsats i alternativ tvistelösning” och en SIM-tradition föddes. Under 2017 biträdde SIM, genom dåvarande ordförande Gert Eldrimner Nilsson, riksdagsmannen Gustaf Lantz att genomföra ett seminarium om medling i Riksdagshuset i Stockholm, med bl.a. Bill Marsh och David Liddle som talare.