Hoppa till innehåll

Stipendium 2017

Svenska Institutet för Medlings stipendium 2017

2017 års stipendium för ”Årets uppsats i alternativ tvistelösning” tilldelas Lisa Nordlund, student på juristprogrammet vid Uppsala universitet, för sin uppsats ”Bodelningsförrättares samförståndsuppdrag”.  Uppsatsen har skrivits inom ramen för kursen Förhandling och medling vid Uppsala universitet. Utöver utmärkelsen tilldelas Lisa 5 000 kr som sponsras av Serendipity Professionals.

”Uppsatsen behandlar frågan om hur bodelningsförrättare ska gå till väga för att åstadkomma samförstånd mellan par som tvistar vid bodelning. Ämnet är välvalt och hittills relativt outrett, trots dess stora påverkan på de många par som skiljer sig eller separerar som sambor. I detta bidrar uppsatsen till att såväl svara på frågor som att ställa nya frågor, vilket kan hjälpa familjerättsligt intresserade advokater att fortsätta fundera på deras uppdrag och vikten av samförstånd i familjerättsliga konflikter.”

Utöver detta tilldelas Mathilda Krook ett hedersomnämnande för sin uppsats ”Medling i kommersiella tvister – särskilt om medlarens roll”. Även denna uppsats har skrivits inom ramen för kursen Förhandling och medling vid Uppsala universitet.

”Uppsatsen behandlar olika medlingstekniker i kommersiella tvister och redogör pedagogiskt för de olika synsätt som tidigare presenterats i doktrin. Författaren lägger stort fokus på hur medlarens tillvägagångssätt kan påverka parterna och föreslår också hur och när medlaren ska kombinera olika tillvägagångssätt för att öka partsnyttan av en medlingsprocess. Uppsatsen ger sammantaget en god förståelse för medlarens roll idag och ställer också frågor om medlarens roll i framtiden.”

SIM och Serendipity Professionals tackar alla de studenter som skickat in sina bidrag till tävlingen!

————

Lisa Nordlunds uppsats kan laddas ner här.

Mathilda Krooks uppsats kan laddas ner här.

Pressrelease med mer information kan laddas ner r.