Hoppa till innehåll

Förberedelse för förhandling

🔥 Förberedelse inför tuffa förhandlingar

Att lyckas i en förhandling handlar inte bara om analysförmåga och strategiskt tänkande, utan även om mental förberedelse och uthållighet. I det nedanstående har jag samlat några tips, inget av dem är unikt – men alla tillsammans utgör en god påminnelse om vad vi kan göra för att nå resultat.

📚 1. Förbered dig med fakta. Forska noga om den andra parten och, om möjligt, deras tidigare förhandlingstaktik. Se till att du förstår deras perspektiv så att du kan förutse invändningar och andra argument, och viktigast av allt formulera effektiva motargument. Ha gärna några välformulerade svar redo – det stärker ditt självförtroende.

🥽 2. Visualisera förhandlingen och framgång i den, tänk på hur du presenterar dina argument och når bästa möjliga resultat (för dig, men de bästa lösningarna är bra för alla). Med en föregående visualisering är det också lättare att hålla sig lugn i förhandlingssituationen. Med lugn har du de bästa förutsättningarna att behålla fokus, fatta rationella beslut och minnas din övergripande strategi.

🤝 3. Skapa rätt förutsättningar i förhandlingen. Skapa en positiv förhandlingsmiljö – underskatta inte småprat, sök gemensamma intressen och visa empati för motparten och dess perspektiv. Lyssna aktivt, kanske finns information du inte känt till tidigare, eller potentiella kompromisser som är acceptabla för motparten? Förutsätt inte att du under 1. förberedelse och 2. visualisering förutsett allt. Ingen kan det. Med rätt förutsättningar har du också möjlighet att tänka utanför ramarna, utforska alternativa lösningar och nå ett resultat som ger både dig och motparten 100 procent (se mitt tidigare inlägg om apelsinen).

💡 Nyckeln till en god förhandling och ett gott resultat är förberedelse. Lycka till!