Hoppa till innehåll

The Morning Morality Effect

⚖ The Morning Morality Effect

⏰ Förhandlingsprocessen kan vara en utmanande uppgift, särskilt när man försöker hitta en lösning som är fördelaktig för båda parterna. Men visste du att beslut som tas på morgonen har en tendens att vara mer moraliska än beslut som tas på eftermiddagen? Detta fenomen kallas ”The Morning Morality Effect” och det kan ha en viktig påverkan på förhandlingar.

🔬 Flera studier, bl.a. från Harvard (The Morning Morality Effect: The Influence of Time of Day on Unethical Behavior, Psychological Science, Vol. 25, Issue 1, 2013, Maryam Kouchaki och Isaac H. Smith), har visat att deltagare som utförde moraliska uppgifter på morgonen var mer benägna att ta etiska beslut än de som utförde samma uppgifter på eftermiddagen. En möjlig förklaring till detta är att beslutsfattandet och självkontrollen kan vara uttömda på eftermiddagen på grund av andra beslut och aktiviteter under dagen. Detta är något att ha i åtanke när man förhandlar med någon på eftermiddagen, eftersom det kan vara mer troligt att motparten fokuserar mer på sina egna intressen och mindre på det moraliska, rättvisan, i situationen.

🌄 För att undvika denna påverkan kan det vara en bra idé att försöka planera förhandlingstillfällen på morgonen. Om detta inte är möjligt kan det vara lämpligt med pauser i förhandlingen för att reflektera över lösningar. En idé är också att, även med anledning av the Morning Morality Effect, påminna motparten om att ni förhandlar för att ni vill uppnå något tillsammans och att det handlat om att hitta den mest fördelaktiga lösningen för båda parter. Det här ska dock inte förstås som att man bör påminna sin motpart om att vara moralisk – det kan leda till oönskat resultat.

🤝 Att förhandla är en konst och det krävs ofta erfarenhet, strategi och taktik för att uppnå en win-win-situation. Men genom att ha kunskap även om sådant som ”The Morning Morality Effect” kan man öka sina chanser att nå en lösning som är fördelaktig för alla parter. Så kom ihåg att ta hänsyn till tidpunkten för förhandlingen och att använda strategier som hjälper båda parterna att fokusera på en win-win-lösning.