Hoppa till innehåll

8 tips inför din nästa förhandling

🧠 8 tips inför din nästa förhandling

👉 Förbered dig noga inför förhandlingen genom att sätta upp realistiska mål och identifiera dina styrkor och svagheter. Gör också research om motparten och dess behov och mål.

👂 Visa din kommunikativa kompetens genom att lyssna aktivt (se min tidigare artikel) på motparten och visa intresse för dess perspektiv. Detta kommer hjälpa dig att förstå dess behov och mål bättre, och skapa ömsesidig förståelse.

🔍 Använd öppna frågor för att få motparten att öppna upp mer och berätta om dess behov och prioriteringar. Detta kan hjälpa dig att hitta lösningar som är mer tillfredsställande för båda parter.

🤝 Visa din förmåga att bygga upp en relation med motparten genom att visa respekt och förtroende. Detta kan skapa en mer positiv och samarbetsvillig atmosfär under förhandlingen.

💡 Visa din kreativitet och flexibilitet genom att vara beredd att kompromissa och hitta gemensamma lösningar som kan gynna båda parter.

🆘 Ha en plan B eller BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement) om förhandlingen inte går som planerat (se mitt förra inlägg). Detta kan hjälpa dig att undvika dåliga avtal och istället fokusera på mer gynnsamma alternativ.

🙏 Visa din professionella framtoning genom att förhandla på ett respektfullt sätt. Givetvis undviker du personliga attacker eller hot. Att visa respekt och uppträda värdigt kan hjälpa dig att bygga upp förtroende och skapa en positiv relation med motparten.

📞 Visa din förmåga att följa upp och hantera relationer genom att se till att överenskommelsen följs efter förhandlingen, en god uppföljning kan ge möjlighet till ytterligare överenskommelser. Uppföljningen hjälper dig också att upprätthålla en positiv relation med motparten och undvika eventuella tvister i framtiden.