Hoppa till innehåll

Win-winlösningar

🥇 Win-win-lösningar

🧠 Medling fokuserar på att hjälpa parterna att identifiera sina intressen och behov, istället för att bara fokusera på de positioner de tar. Detta innebär att medlaren hjälper parterna att förstå varför de vill ha en viss lösning och vad det är de hoppas uppnå med den. När parterna har identifierat sina intressen och behov, kan medlaren hjälpa dem att hitta en lösning som uppfyller dessa på ett balanserat sätt; en win-win-lösning.

📦 Win-win-lösningar innebär ofta att parterna måste tänka utanför boxen och vara villiga att kompromissa. Det kan innebära att man letar efter gemensamma intressen eller att man hittar kreativa lösningar som kan uppfylla alla parternas intressen och behov. Det kan också innebära att man prioriterar vissa behov högre än andra och kompromissar på andra områden. I vissa fall kan det kräva en viss grad av uppoffring från en eller båda parter, men målet är alltid att hitta en lösning som är tillfredsställande för alla parter.

💪 Fördelarna med win-win-lösningar är att de hjälper till att bevara relationerna mellan parterna och kan hjälpa till att undvika framtida konflikter. Om en part känner att den har förlorat i en konflikt, kan det leda till ilska, bitterhet och en negativ inställning gentemot den andra parten. Om en part istället känner att de har fått sina behov tillgodosedda i en lösning eller ”vunnit” är de mer benägna att acceptera och följa en överenskommelse och kanske även i övrigt fortsätta relationen med motparten.

💡 En win-win-lösning minskar risken för framtida konflikter och hjälper parterna att gå vidare, med eller utan varandra.