Medlare i Svenska Institutet för Medling

Eric Bylander
070-659 98 63
eric@bylander.info
www.uu.se/goto/nsdz378

Docent, jur. dr och universitetslektor i processrätt, Juridiska institutionen, Uppsala universitet.
Medlingskompetens: Domarutbildad, Fil. kand. i retorik. Advanced Mediator Skills Training med Bill Marsh, London.
Specialkompetens: Domstolsanknuten medling i tvistemål.
Geografiskt område: Sverige och internationellt.

Marianne Eriksson
Marianne@mesurvey.se

Stefan Flemström
070-698 16 46
stefan.flemstrom@advanceadvokatbyra.se
www.advanceadvokatbyra.se

Advokat, Advance Advokatbyrå Stefan Flemström AB, Täby.
Medlingskompetens: Advanced Mediator Skills Training med Bill Marsh, London.
Specialkompetens: Arbetsrätt, kommersiell hyresjuridik, kommersiell avtalsrätt, diskrimineringsrätt och fastighetsrätt.
Geografiskt område: Sverige

Hugo Fridén
070-220 52 98
hugo.friden@jur.uu.se
www.jur.uu.se

Universitetslektor i processrätt, Uppsala Universitet.
Medlingskompetens: Utbildad i förhandling och medling vid Bond University, Australien och London School of Mediation, England. Advanced Mediator Skills Training med Bill Marsh, London.

Björn Goldman
070-321 35 92
bjorn.goldman@maqs.com
www.maqs.com

Advokat, MAQS Advokatbyrå Göteborg AB, Göteborg.
Medlingskompetens: Ackrediterad medlare vid Centre for Effective Dispute Resolution, CEDR, London.

Cecilia J. Granberg
073-097 29 87
cecilia.j.granberg@gmail.com
www.medlingsbyrån.se

Medlare, Medlingsbyrån AB, Boden.
Medlingskompetens: Utbildad medlare vid Luleå Tekniska Universitet. Specialisering inom familjemedling genom utbildningar i Europa och USA. Internationellt certifierad familjemedlare, även för internationella konflikter. Advanced Mediator Skills Training med Bill Marsh, London.
Specialkompetens: Familjerättsliga tvister och tvistemål i allmänhet.
Geografiskt område: Sverige.

Christer Holm
070-144 54 60
christer.holm@krilon.eu
www.medlingskammaren.se

Advokat, Advokatfirman KRILON AB, Stockholm.
Medlingskompetens: Ackrediterad medlare vid Centre for Effective Dispute Resolution, CEDR, London. Advanced Mediator Skills Training med Bill Marsh, London.
Specialistkompetens: Tvistlösning, affärsjuridik och bolagsjuridik.
Geografiskt område: Stockholm, Sverige och internationellt.

Therese Jönsson
070-454 80 20
s.therese.jonsson@gmail.com

Internationell tjänsteman, FN, Centralafrikanska Republiken.
Medlingskompetens: Utbildad medling vid brott, internationell medling.
Specialkompetens: Arbetsplatskonflikter, medling vid brott, medling i relationer, internationell medling.
Geografiskt område: Stockholm, Skåne, internationellt.

linda marklund

Linda Marklund
070-256 54 14
medlaren@live.se
www.medlaren.co

Jur. dr, medlare, Medlaren Marklund, Vaxholm.
Medlingskompetens: Doktorsexamen i juridik och medling Uppsala universitet, grund och fördjupningsutbildning vid Luleå tekniska universitet, utbildare i medling för Brå, utbildning i Reparativ rättvisa av European forum for restorative justice, samt andra kortare kurser. Advanced Mediator Skills Training med Bill Marsh, London.
Specialkompetens: Medling i relationer, högintensiva konflikter och intressekonflikter.
Geografiskt område: Sverige.

gert nilsson

Gert Nilsson
070-741 01 00
gert.nilsson@eldrimner.se
www.eldrimner.se

Advokat, Advokatfirman Eldrimner AB, Stockholm.
Medlingskompetens: Ackrediterad medlare vid Centre for Effective Dispute Resolution, CEDR, London. Utbildad medlare inom Nonviolent Communication, NVC. Advanced Mediator Skills Training med Bill Marsh, London. Innehavare av ett National Certificate in Workplace Mediation (UK).
Specialkompetens: Affärsjuridik, arbetsrätt, avtalsrätt och entreprenadrätt samt tvistlösning.
Geografiskt område: Sverige och internationellt.

Elisabet Ohlsson
073-342 01 31
elisabet@medlingshuset.se
www.medlingshuset.se

Jurist och beteendevetare, Medlingshuset Sverige AB, Nättraby.
Medlingskompetens: Ackrediterad medlare vid Centre for Effective Dispute Resolution, CEDR, London.
Specialkompetens: Medling inom familjerätt, affärsjuridik och arbetsplatskonflikter.
Geografiskt område: Huvudsakligen södra Sverige

Magnus Ramberg
070-735 69 22
Magnus.Ramberg@lindahl.se
www.lindahl.se

Advokat och partner, Advokatfirman Lindahl KB, Helsingborg.
Medlingskompetens: Ackrediterad medlare vid Centre for Effective Dispute Resolution, CEDR, London.
Specialkompetens: Affärsjuridik och tvistlösning, särskilt i förhållande till M&A samt svenska och internationella kommersiella avtal.
Geografiskt område: Sverige och internationellt.

Kay Rung
070-393 39 71
kay@friareliv.se
www.friareliv.se

Medlare, Friare Liv AB, Piteå.
Medlingskompetens: Utbildad inom Nonviolent Communcation (NVC) av bl.a. Marshall Rosenberg som grundade NVC. Advanced Mediator Skills Training med Bill Marsh, London.
Specialkompetens: Medling i relationer, högintensiva konflikter och intressekonflikter.
Geografiskt område: Norrbotten.

Carl Rydeman
070-376 14 19
crydeman@gmail.com

Hyresråd, Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall.
Medlingskompetens: Olika kortare kurser i medling. Bred erfarenhet av förlikningsarbete i domstol/hyresnämnd som rådman och hyresråd. Fast medlare vid Medlingsinstitutet och Forest Stewardship Council (skogsbolag/samebyar). Stadigvarande särskild medlare i tvistemål i Sundsvalls tingsrätt m. fl. domstolar. Advanced Mediator Skills Training med Bill Marsh, London.
Specialkompetens: Hyres- och arrendetvister, bostadsrättstvister. Tvistemål i allmänhet, avtalsrätt, skadeståndsrätt, fastighetsrätt samt intressekonflikter.
Geografiskt område: Sverige

Johan Sigeman
070-518 67 72
johan.sigeman@sigeman.se
www.sigeman.se

Advokat, Advokatfirman Sigeman & Co AB, Malmö.
Medlingskompetens: Ackrediterad medlare vid Centre for Effective Dispute Resolution, CEDR, London.
Specialkompetens: Affärsjuridik och tvistelösning samt arbetsrätt.
Geografiskt område: Sverige och internationellt.

thomas simonsson

Thomas Simonsson
070-647 24 82
thomassimonsson@hotmail.com
se.linkedin.com/in/thomassimonsson

Kandidat- och magisterexamen från Försvarshögskolan.
Medlingskompetens: Utbildad medlare och förhandlare via Luleå Tekniska Universitet.
Specialkompetens: Statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik.
Geografiskt område: Stockholms respektive Östergötlands län och internationellt.

Maria Stakovska
073-042 97 06
maria.stakovska@lwadvokat.se
www.lwadvokat.se

Advokat, Advokatfirman Lindmark Welinder AB, Lund.
Medlingskompetens: Ackrediterad medlare vid Centre for Effective Dispute Resolution, CEDR, London. Advanced Mediator Skills Training med Bill Marsh, London.
Specialistkompetens: Affärsjuridik, aktiebolagsrätt, företagsförvärv och entreprenadrätt.
Geografiskt område: Skåne, Småland, Hallands och Blekinge län.

Catharina Tholin
070-630 06 64
catharina.tholin@advokat-tholin.se
www.advokat-tholin.se

Advokat, Advokat Catharina Tholin AB, Sundsvall.
Medlingskompetens: Ackrediterad medlare vid Centre for Effective Dispute Resolution, CEDR, London. Utbildad medlare Luleå Tekniska Universitet och Norska Advokatföreningen.
Certifierad medlare familjerätt även internationella konflikter. Advanced Mediator Skills Training med Bill Marsh, London.
Specialkompetens: Tvistemål i allmänhet, skadeståndsrätt, fastighetsrätt samt familjerätt.
Geografiskt område: Huvudsakligen norra Sverige.

 

Comments are closed.

Translate »