Händelser

Under stiftelsens verksamhetstid har aktiviteten varierat något. Inför 2022 års nystart nöjer vi oss med att konstatera att det faktiska arbetet inleddes år 2014 med en kick-off för dåvarande styrelse. En av 2015 års höjdpunkter var Fredrik Hjorts presentation av sin examensuppsats ”Domarens roll i förlikningsförhandlingar. En empirisk studie i domarens metoder för att åstadkomma samförstånd.” Under 2016 arrangerades en medlingsutbildning ”Advanced Mediation Skills” med Bill Marsh, London. År 2017 delades det första stipendiet ut för ”Årets uppsats i alternativ tvistelösning” och en SIM-tradition föddes. Under 2017 biträdde SIM, genom dåvarande ordförande Gert Eldrimner Nilsson, riksdagsmannen Gustaf Lantz att genomföra ett seminarium om medling i Riksdagshuset i Stockholm, med bl.a. Bill Marsh och David Liddle som talare.

Under denna flik kommer du att finna särskilt utvalda händelser, men om du vill följa SIM:s löpande arbete så rekommenderar vi att du följer oss på LinkedIn.

SIM-stipendievinnaren 2022 är utsedd!

 

Comments are closed.

Translate