”We can’t solve problems by using the same kind of thinking

we used when we created them”

– Albert Einstein

 

MedlingInstitutets syfte och verksamhet
Medling är ett frivilligt förfarande som syftar till att parterna i samförstånd ska kunna hantera sin tvist med hjälp av en opartisk och oberoende medlare. Till skillnad från en domstol eller en skiljenämnd så bestämmer en medlare inte över parterna, utan hjälper dem att finna den bästa lösningen på sitt problem. Parterna behåller således kontrollen över sin konflikt men får ett kvalificerat stöd i processen.Institutets syfte är att främja användningen av medling som metod för att lösa konflikter och tvister mellan såväl fysiska som juridiska personer, i Sverige och internationellt.

Institutets verksamhet är i huvudsak att sprida information om medling, att driva ett medlingsinstitut som hjälper tvistande parter att finna en lämplig medlare, samt att utbilda medlare.

 

Comments are closed.

Translate »